مرکز عملیات امنیت

Security Operation Center - SOC

SOC

مراکز عملیات امنیت به عنوان اصلی ترین مرجع امنیت در یک سازمان میبایست بتواند در کوتاه ترین زمان ممکن تهدیدات را شناسایی کند و در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخ مناسب را ارائه نماید. استفاده از راه کارهای مناسب و مهندسی در حوزه تکنولوژی ، فرآیندی و نیروی انسانی بزرگترین رمز موفقیت این مراکز میباشد. ما در اسپارا به شما کمک میکنیم که بتونین این عوامل رو به صورت اصولی و با استفاده از بهروش های موجود راهبری کنید.


گروه خدمات SOC

- کاهش زمان اختلال در ارائه خدمات به مشتری

- جمع آوری و تحليل وقايع امنيتی

- پاسخ دهی به مشکلات و رخدادهای امنيتی

- توانمندسازی و استمرار مميزی‌های امنيتی