تیم قرمز

 • تعیین هدف حمله و جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز درباره سازمان
 • شبیه‌سازی حملات واقعی روی سازمان با ایجاد دسترسی از طریق نفوذ به شبکه
 • گسترش دسترسی به هدف با استفاده از روش‌های مختلف
 • ارائه گزارشی از روند توسعه حمله و روش‌های موفق و ناموفق به کاربرده شده
بیشتر بدانید

مرکز عملیات امنیت

 • ارزیابی کیفیت امنیت در سازمان‌ها
 • تحلیل و پاسخگویی به رخدادهای شناسایی شده و ارائه گزارش به لایه‌های مختلف سازمان
 • شکار تهدیدات
 • مدیریت آسیب‌پذیری و تنظیمات امنیتی
بیشتر بدانید

آزمون نفوذ

 • ارزیابی حوزه‌های وب، وب‌سرویس، موبایل، دسکتاپ، شبکه و تجهیزات امنیتی
 • شناسایی حفره‌های امنیتی روی سامانه‌ها و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات
 • برطرف کردن ضعف‌های امنیتی و بررسی مجدد آن‌ها
بیشتر بدانید

شکار تهدیدات

 • جستجو و بررسی رفتارهای غیرمعمولی در ساختار شبکه سازمان
 • پیدا کردن بدافزارهای مخفی مهاجم و اصلاح سیستم امنیتی سازمان
 • ارائه گزارش مدیریتی از نتایج به دست آمده و پیشنهادهای فنی و راهبردی
بیشتر بدانید

پاسخ به تهدیدات

 • شناسایی و بررسی همه‌جانبه رخدادهای امنیتی
 • مهار تهدیدات و نظارت بر سیستم‌های آسیب دیده
 • ارائه گزارش مدیریتی از نتایج به دست‌آمده و جزئیات فنی
بیشتر بدانید

حاکمیت، مدیریت ریسک و انطباق

 • تدوین مستندات و طراحی سیستم مبتنی بر الزامات رگولاتوری و استانداردهای بین المللی
 • شناسایی و مدیریت ریسک‌های امنیتی سازمان
 • بررسی و تحلیل شکاف وضعیت سازمان نسبت به قوانین تدوین شده
بیشتر بدانید