شناسایی و پاسخ نقاط انتهایی

  • جمع‌آوری و تحلیل عمیق رفتارهای سیستم در تمام نقاط انتهایی شبکه
  • مدل سازی رفتارهای سطح سیستم در رایانه‌های شبکه
  • شناسایی فرایندها و رفتارهای مخرب و آلوده با تکنیک‌های تحلیل داده
  • پایش مستمر امنیت در نقاط انتهایی شبکه
بیشتر بدانید

سیستم مدیریت دسترسی ممتاز

  • ثبت و کنترل فعالیت‌های کاربران با قرارگیری در معماری شبکه
  • بازبینی محتوای دسترسی کاربران با قرارگیری پنهان در مسیر ترافیک عبوری
  • امن سازی و پایش دسترسی حساب کاربران به سامانه‌های حیاتی
بیشتر بدانید

سیستم مدیریت صدور مجوز اجرای فایل

  • تعریف فایل‌ها و دیوایس‌های مجاز در پنل سرور
  • جلوگیری از اجرای فایل‌ها و اتصال دیوایس‌های غیر مجاز
  • پیشگیری از نفوذ و تکثیر بدافزارهای رایانه‌ای
بیشتر بدانید