اسپارا یعنی چی ؟

در اصل اسپارابارا ؛ یک واحد سنگین از پیاده نظام ارتش هخامنشیان بود که اولین صف لشکرهای آنان را تشکیل می‌داد.

معرفی اسپارا

یک واحد کسب و کار مستقل و متمرکز در حوزه امنیت به منظور مدیریت، ساماندهی و ارتقاء سطح امنیتی گروه مالی پاسارگاد تحت نظارت بانک پاسارگاد به عنوان مجری و ناظر در تمامی حوزه ‌های اطلاعاتی اعم از زیرساخت، تولید و عملیات می‌باشد.ماموریت اسپارا

- مدیریت و نظارت بر امنیت اطلاعات در کلیه شرکت­های گروه مالی به منظور ارتقاء سطح امنیت با توجه به استاندارد­های هر حوزه.

- گسترش حوزه فعالیت به صورت تجاری خارج از گروه مالی بعد از رسیدن به سطح مطلوب در داخل گروه.

چرا اسپارا؟ 

  • بهره مندی از متخصصین و نخبه های علمی
  • دانش بروز و سواد فنی
  • ایجاد راه کار و رفع نیاز مندی های امنیتی